Dzierżawa – użytkowanie kopiarki bez koniezności jej zakupu

  • Dzierżawa polega na bezinwestycyjnym użytkowaniu kopiarki.
  • Klient ponosi jedynie koszt związany z wykonaniem kopii i zakupem papieru.
  • Wszelkie czynności związane z obsługą sewisową kopiarki, w tym dostarczanie materiałów eksploatacyjnych ponosi właściciel urządzenia.